konin facebook

Konin Maliniec - Niesłusz

Powierzchnia łączna 9,6930 ha składająca się z działek 305/1 i 305/2 obręb Maliniec oraz 568/13 i568/14 w obrębie Niesłusz.

Plan zagospodarowania: Uchwała nr 890 Rady Miasta Konina, z dnia 29 października 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ul. Przemysłowej – Gajowe,j

UC1 i UC2 –  funkcja  podstawowa: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zabudowa usługowa (w tym usługi hotelarskie, gastronomiczne), funkcja uzupełniająca: zabudowa magazynowa, biurowa, administracyjna, stacja paliw;

oraz częściowo Uchwała nr 265 Rady Miasta Konina z dnia 27-01-2016;

Przeznaczenie - P/U – tereny obiektów przemysłowych, składów, magazynów, usług.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona na skraju centralnej części miasta w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej DK25. Nieruchomość ma możliwość dostępu do torów kolejowych. Nieruchomość ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. W bezpośrednim sąsiedztwie oferowanego gruntu znajduje się transformatorowa Energa Operator. Istnieje możliwość podziału nieruchomości. Otoczenie nieruchomości od strony wschodniej stanowi droga krajowa 25 i dalej tereny niezagospodarowane, od strony południowej tereny zespołu garaży, od zachodu zabudowa mieszkaniowa ośmiu domków jednorodzinnych i dalej tereny zabudowy usługowej. Od [północy tereny niezagospodarowane. 

Energia elektryczna, sieć ciepłownicza, gaz, światłowód, sieć telekomunikacyjna. Sieć gazowa (g100), kanalizacja sanitarna (ks200), kanalizacja deszczowa (kd 300), sieć elektroenergetyczna.

W sprawie zakupu oraz uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt mailem pod adres sekretariat@domo24.pl

lub telefonicznie tel. 691 999 061