konin facebook

Oferta terenów inwestycyjnych Miasta Konina dla obrębu Międzylesie i Maliniec

Zawiera teren o łącznej powierzchni 6,39 ha nagrodzony w konkursie PAIH statuetką Grunt na Medal 2018 dla najlepszego terenu inwestycyjnego w Wielkopolsce

Teren inwestycyjny Międzylesia składa się z terenów przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod usługi (U) oraz aktywizację gospodarczą (TA).

Nieruchomości o podstawowym przeznaczeniu usług nieuciążliwych z dopuszczalną lokalizacją nieuciążliwych zakładów drobnej produkcji są własnością Miasta oraz Skarbu Państwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. To działki o łącznej powierzchni przekraczającej 14 hektarów.

Wielofunkcyjne tereny aktywizacji gospodarczej stanowi dziewięć nieruchomości będących własnością Miasta Konina. To blisko 17 hektarów ziemi pod inwestycje.

Proponowany teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie z droga krajową DK 25, droga wojewódzką DW 264 oraz w niewielkiej odległości od autostrady A2 i drogi krajowej DK 92.

;

Dojazd z głównej drogi ul. Kleczewskiej przez ul. Brunatną (ok. 300 m.) i możliwość dojazdu od ulicy Przemysłowej (ok. 2 km). Na proponowane tereny można również dojechać
z DW 264 przez ul. Brunatną.

Dla wszystkich nieruchomości przewidziano możliwość przyłącza energetycznego, wodno-kanalizacyjnego oraz gazowego i deszczowego (przyłącza w pasie dróg serwisowych).

Na terenie inwestycyjnym występuje sieć energetyczna średniego napięcia, która jest własnością miasta. Miasto wyda warunki przyłącza do tej sieci, a następnie będzie dokonywało refakturowania. Istnieje możliwość przyłącza energetycznego zgodnego z zapotrzebowaniem Inwestora. Ponadto, w pasie drogowym, w sąsiedztwie działek pobudowano kanały technologiczne.

Do każdej nieruchomości przypisany jest jeden zjazd. Istnieje możliwość zwiększenia ich liczby na wniosek Inwestora.