konin facebook

Konin dzisiaj

Lokalizacja

Konin dzięki swojemu doskonałemu położeniu na przecięciu szlaków komunikacyjnych, od wielu wieków jest miastem tranzytu. To doskonałe miejsce dla tych, którzy postanowili swoje życie zawodowe związać z szeroko rozumianym biznesem i inwestycjami. Na terenie Konina w tej chwili działa ponad sto spółek z kapitałem polskim i zagranicznym. 

Demografia i rynek pracy

Konin to nie tylko świetny klimat sprzyjający inwestycjom i rozwojowi. To przede wszystkim Ludzie. Obecnie nasze miasto zamieszkuje 71 953 mieszkańców. Kobiety stanowią 52,9% procent populacji naszego miasta. Mężczyźni są mniej liczną grupą i stanowią 47,1% ogółu społeczeństwa. Stopa bezrobocia w Koninie na koniec lutego 2022 r. wynosiła 6,4%. Liczba osób w wieku produkcyjnym w powiecie to 81 274, natomiast w mieście 41 661. W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie wynosiło 4,986 PLN.

Kapitał ludzki

Inwestorzy cenią sobie w Koninie nie tylko doskonałe położenie na mapie Polski i Europy, ale także doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która kształci się zarówno na konińskich wyższych uczelniach zawodowych, jak również na kluczowych dla rynku pracy kierunkach w zakresie szkolnictwa zawodowego. Rynek pracy w Koninie cechuje dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne pracowników do pracy, dobra znajomość języków obcych oraz chęć do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Struktura szkolnictwa zawodowego wg kierunków kształcenia w powiecie: usługi dla ludności 39%, techniczno – mechaniczne 14%, techniczno – budowlane 14%, techniczno – informatyczne 9%, ekonomiczne 7%, inne 17%.

Struktura szkolnictwa wyższego wg kierunków kształcenia w powiecie: humanistyczne 41%; logistyka, informatyka 19%; zarządzanie, inżynieria 16%; ekonomia, finanse 12%; mechanika 12%. 

Główne zalety miasta

  • ponad 70 000 mieszkańców,
  • doskonałe połączenia drogowe,
  • świetna lokalizacja na mapie Polski i Europy,
  • lotniska do osiągnięcia w 1 godzinę,
  • dostęp do doświadczonej i wykwalifikowanej kadry,
  • doskonała baza sportowo-rekreacyjna (zespół basenów, kręgielnie, boiska sportowe, stadiony, pola golfowe, ośrodki jazdy konnej, gospodarstwa agroturystyczne.

Miasto wspiera przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Stosowne uchwały określają reguły pomocy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi w podatkach i opłatach lokalnych oraz wsparcie administracji samorządowej. 

Konin stale się rozwija

Inwestycje w latach 2018-2021

507 milionów złotych! Właśnie takie środki zostały przeznaczone na projekty  inwestycyjne i społeczne od 2018 roku. Zrealizowane w ramach tej kwoty przedsięwzięcia  obejmowały między innymi: remonty i przebudowę głównych ulic i dróg krajowych, rozbudowę bazy mieszkaniowej, modernizację sieci ciepłowniczej i wodociągowej oraz poprawę jakości e-usług publicznych. Z myślą o inwestorach jak i mieszkańcach Konina zakończono przebudowę ulicy Kleczewskiej oraz budowę trzeciego wiaduktu kolejowego i ulicy Wyzwolenia przez co znacząco poprawił się komfort poruszania po mieście. Rozpoczęta budowa ciepłowni geotermalnej otwiera  możliwości inwestycyjne na Wyspie Pociejewo. Geociepłownia docelowo ogrzeje nie tylko mieszkania koninian, ale również planowane termy i możliwą infrastrukturę uzdrowiskową. Miejskie spółki inwestują również w odnawialne źródła energii i nowoczesne autobusy elektryczne i hybrydowe. W 2022 roku pojawi się stacja tankowania wodorem oraz autobusy wodorowe.