konin facebook

Konin dzisiaj

Dlaczego warto tu inwestować?

Główne zalety miasta

 • 66 116 mieszkańców,
 • doskonałe połączenia drogowe,
 • świetna lokalizacja na mapie Polski i Europy,
 • lotniska do osiągnięcia w 1 godzinę,
 • dostęp do doświadczonej i wykwalifikowanej kadry,
 • doskonała baza sportowo-rekreacyjna (zespół basenów, kręgielnie, boiska sportowe, stadiony, ośrodki jazdy konnej, gospodarstwa agroturystyczne.
 • miasto wspiera przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. 
 • Konin również częścią Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

1. Dobra lokalizacja i dostępność komunikacyjna

Konin dzięki swojemu doskonałemu położeniu na przecięciu szlaków komunikacyjnych, od wielu wieków jest miastem tranzytu.

Przez miasto przebiega:

 1. autostrada A2,
 2. drogi krajowe: łącząca północ z południem droga krajowa nr 25 oraz wschód z zachodem droga krajowa nr 92,
 3. linia kolejowa nr 3, będąca częścią europejskiej linii kolejowej E20 (Berlin – Moskwa). Koleją można z Konina dojechać bezpośrednio m.in. do Poznania, Warszawy, Berlina, Lublina, Zielonej Góry czy Szczecina,
 4. na obrzeżach miasta ma swój początek śródlądowa droga wodna na Warcie o długości ponad czterystu kilometrów.

Stały rozwój infrastruktury drogowej jest jednym z naszych priorytetów.

Nieopodal Konina znajdują się także międzynarodowe porty lotnicze: Port Lotniczy Poznań – Ławica – 117 km, Port Lotniczy im. Władysława Reymonta Łódź – 121 km oraz Port Lotniczy im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy - 121 km.

Konin jest położony niedaleko wielu ważnych ośrodków miejskich i przemysłowych. Do stolicy województwa wielkopolskiego - Poznania dzieli nas ok. 107 km, natomiast do Łodzi (stolicy województwa łódzkiego) - 113 km. W promieniu zaledwie 100 km znajdują się m.in.:

 • Kalisz - 58 km,
 • Jarocin - 74 km,
 • Gniezno - 89 km,
 • Inowrocław - 72 km.

Dodatkowo jesteśmy położeni w dobrze rozwiniętym ekonomicznie województwie wielkopolskim.

http://geoportal.kosit.konin.eu/?c=18.048956450669817&c=52.24280915196766&s=250000&r=0

2.  Plan zagospodarowania przestrzennego

Stabilna polityka podatkowa oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju stwarza przede wszystkim uchwalony i przejrzysty plan zagospodarowania przestrzennego. Stwarza on dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości i  lokowania inwestycji

https://www.voxly.pl/#organization/%2Fapi%2Forganizations%2F01a07f02-cd90-4260-9791-ca145a8fec36/module/app/extent/449874.3255573346%2C489329.80516754027%2C450455.2888405435%2C489730.5790574414

3. Dostęp  do infrastruktury

Jeszcze przed 2020 rokiem w obliczu zbliżających się zmian dotyczących produkcji energii powołano Klaster Energetyczny. 99% energii cieplnej dostarczanej mieszkańcom przez miasto pochodzi ze źródeł odnawialnych. Całe miasto pokrywa sieć wodna i kanalizacyjna. Trwają również rozmowy w kierunku podłączenia do miasta kolejnych przyłączy gazowych. Na terenie miasta jest dostępny bardzo szybki internet dzięki łączom światłowodowym, które są już podciągnięte także pod oferowane tereny inwestycyjne.

W roku 2023 kończy sie budowa i otwarta zostanie ciepłownia, która swoim zasięgiem pokrywać będzie teren tzw. Starego Konina, bazować będzie na wodach geotermalnych. Zasięg ciepłowni pokrywa się z częścią oferowanych terenów inwestycyjnych.

4. Kapitał ludzki

Konin to nie tylko świetny klimat sprzyjający inwestycjom i rozwojowi. To przede wszystkim Ludzie. Obecnie nasze miasto zamieszkuje ponad 67 tys. mieszkańców. Większość (57,3%) mieszkańców gminy jest w wieku produkcyjnym. Blisko co szósty mieszkaniec (15,2%) jest natomiast w wieku przedprodukcyjnym.

Bezrobocie w mieście utrzymuje się na poziomie około 6,1%. Taki stopień bezrobocia oznacza z jednej strony, że nie stanowi on dużego obciążenia dla budżetu miasta, ale jednocześnie jest on wskazaniem, że na naszym terenie wciąż znajdują się osoby poszukujące nowego miejsca pracy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koninie utrzymuje się na poziomie niecałych 90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, co powoduje, że koszt pracownika jest tutaj mniejszy niż w wielu większych ośrodkach miejskich.

Inwestorzy cenią sobie w Koninie nie tylko doskonałe położenie na mapie Polski i Europy, ale także doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która kształci się zarówno na konińskich wyższych uczelniach zawodowych, jak również na kluczowych dla rynku pracy kierunkach w zakresie szkolnictwa zawodowego. Rynek pracy w Koninie cechuje dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne pracowników do pracy, dobra znajomość języków obcych oraz chęć do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Struktura szkolnictwa wyższego wg kierunków kształcenia w powiecie: humanistyczne 41%; logistyka, informatyka 19%; zarządzanie, inżynieria 16%; ekonomia, finanse 12%; mechanika 12%.

Wyższe uczelnie w Koninie kształcą studentów m.in. w kierunkach takich, jak:

 1. gospodarka i administracja publiczna
 2. zarządzanie i inżynieria produkcji
 3. automatyka i robotyka
 4. mechanika i budowa maszyn
 5. grafika użytkowa
 6. marketing internetowy i nowe media
 7. projektowanie gier komputerowych
 8. wzornictwo
 9. ekonomia
 10. informatyka

Struktura szkolnictwa zawodowego wg kierunków kształcenia w powiecie: usługi dla ludności 39%, techniczno – mechaniczne 14%, techniczno – budowlane 14%, techniczno – informatyczne 9%, ekonomiczne 7%, inne 17%.

Warto zwrócić uwagę, że w 2024 roku planowane jest zamknięcie kopalni działających na naszym terenie. Miasto i współpracujące z nami jednostki przygotowują się do tego i jesteśmy gotowi na uruchomienie szerokiego programu outplacementu czyli przekwalifikowanie pracowników umożliwiającego im znalezienie nowego miejsca pracy.

5. Orientacja na biznes

Miasto Konin zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę inwestorów. Inwestorzy zainteresowani inwestowaniem w Koninie otrzymają kompleksową informację o mieście, danych planistycznych, bazie terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach Miasta, ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania, jak również o innych wolnych terenach przeznaczonych pod inwestycje. Ponadto Miasto Konin służy wsparciem w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych, a także możliwościach korzystania z finansowych instrumentów wsparcia.

Konin to jedno z miast Wielkopolski, które posiada duże możliwości rozwojowe. Działania władz miasta ukierunkowane są na promowanie Konina jako miejsca atrakcyjnego pod kątem inwestycyjnym, a także przygotowanego do udziału w projektach zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Nową szansą na dalszy, gospodarczy rozwój miasta jest możliwość realizowania inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Lokalni przedsiębiorcy przygotowani są na współpracę z inwestorami wnoszącymi kapitał, nowe technologie i rozwiązania organizacyjne

6. Doświadczenie w relacjach inwestorskich

Na terenie miasta zarejestrowanych jest blisko 9 tys. lokalnych przedsiębiorców. Działają oni przede wszystkim w obszarze handlu, mechaniki samochodowej oraz budownictwa.

Dobry klimat do lokowania swoich inwestycji doceniło wiele firm z kapitałem polskim i zagranicznym. 

Jedną z wyróżniających się firm jest Konpack Polska Sp. z o.o. Prowadzi ona działalność produkcyjno-handlową, która poparta jest wieloletnim doświadczeniem na rynku produktów rolnych i spożywczych. Działalność polega na skupie i konfekcjonowaniu płodów rolnych, artykułów spożywczych oraz owoców i warzyw a następnie ich dystrybucji. Firma skupia się na promowaniu zdrowego trybu życia. Firma otrzymała znak DOBRE BO POLSKIE za produkt KASZA MANNA BŁYSKAWICZNA, a w roku 2002 otrzymała HIT 2002.

Laser-Stal Sp. z o.o. już od wielu lat zajmuje się świadczeniem profesjonalnych i kompleksowych usług przemysłowych, wśród których dominującą jest laserowe cięcie blach. Firma posiada własny magazyn blach, zapewniający oszczędność czasu podczas realizacji zleceń oraz możliwość obniżenia kosztów.

Firma Arsanit powstała w 2002 roku w Siemianowicach Śląskich, natomiast od 2014 roku posiada także drugi zakład produkcyjny w Koninie. Dostarczamy na rynek wysokiej jakości produkty chemii budowlanej, takie jak: farby fasadowe, tynki strukturalne, kleje i styropiany. Jest również producentem własnych systemów kompleksowego, bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 

Kolejna firma działa na naszym rynku nieprzerwanie od 1982 roku! Kupsik działa w branży metalowej. W pierwszym roku istnienia firma zatrudniała 2 pracowników, obecnie załoga nasza liczy 150 osób. W roku 2007 siedziba firmy została przeniesiona do nowego kompleksu produkcyjnego o łącznej powierzchni 2,6 ha, gdzie znajdują się hala produkcyjna, linia do rozcinania wzdłużnego, magazyny oraz budynek administracyjny.

Inwestycja dotycząca budowy Elektrowni Biogazowej Cychry została zrealizowana w ramach II Konkursu Programu priorytetowego p.n. System Zielonych Inwestycji. Wykonawcą generalnym inwestycji była firma PBO ANIOŁA. Koszty budowy konińskiej biogazowni wyniosły ponad 28 mln zł.

Do innych znaczących przedsiębiorstw na naszym terenie możemy także zaliczyć m.in.:

 • EKOPACK Sp. z o.o. - prowadzący dystrybucję opakowań, folii, tworzyw sztucznych
 • Centralna Grupa Energetyczna S.A.
 • Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Ekologiczne Eko- Mel Sp. z o.o.
 • Helado Sp. z o.o. - producent lodów
 • ZE PAK S.A. - producent czystej energii elektrycznej i cieplnej
 • GRANGES Konin - jest największym polskim producentem aluminiowych wyrobów walcowanych w postaci blach i taśm
 • AGTOS - producent oczyszczarek strumieniowych
 • SUN Garden - producent poduszek do użytku w domu i ogrodzie, parasoli przeciwsłonecznych i mebli ogrodowych
 • FRANSPOL - producent mieszanek gipsowych
 • CHEMAT - zajmujący się projektowaniem, budową oraz modernizacją instalacji przemysłowych, technologicznych i procesowych. Spawaniem konstrukcji i urządzeń stalowych
 • Konińska Wytwórnia Prefabrykatów „KON-BET”.

7. Strategia Rozwoju Konina Plan 2020-2030 

Strategia Rozwoju Konina Plan 2020-2030 zawiera zestawienie przedsięwzięć strategicznych i stanowi corocznie podstawę tworzenia projektów budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych na kolejne lata. Prowadzi do optymalnego wykorzystania środków dostępnych na inwestycje oraz do modyfikacji wydatków bieżących.

8. Grunt na medal

Konin może pochwalić się najlepszymi terenami inwestycyjnymi! Nasze miasto zostało docenione przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, która co dwa lata przyznaje statuetkę Grunt na Medal. Po raz pierwszy w historii trafiła ona do nas.

Celem konkursu było wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski. W konkursie wzięły udział samorządy z całej Polski. To one wysłały setki ofert spośród których jury wybierało te najlepsze.

Pierwsze miejsce w województwie wielkopolskim trafiło do Konina, które przedstawiło ofertę gruntów na terenach inwestycyjnych Konin-Międzylesie. Tereny te zostały już w całości zagospodarowane przez inwestorów, ale kolejne tereny inwestycyjne (m.in. przygotowywane wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną), które chcemy zaoferować inwestorom przygotowujemy na bazie wcześniejszych doświadczeń, tak by nasze tereny inwestycyjne były przygotowane z zachowaniem wszystkich najwyższych standardów.