konin facebook

Pozostałe oferty inwestycyjne Miasta

Miasto Konin dysponuje wieloma terenami inwestycyjnymi, także w ścisłym centrum miasta lub jego pobliżu. Ich atrakcyjność zwiększa fakt, że wszystkie znajdują się w pobliżu lub bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych. Wystarczy tu wymienić tereny przy ulicy Przemysłowej, Gajowej, Sulańskiej, Nadrzecznej, czy przy Wale Tarejwy.

Miasto Konin czyni starania, by zwiększyć ofertę inwestycyjną o kolejne atrakcyjne tereny przy drodze krajowej DK 92.

I oferta Konin - ul. Przemysłowa, obręb Maliniec,

 • nr działki 69/10 (z podziału działki 69/3), 69/12 (z podziału działki 69/4), 70/2, 142/1,
 • powierzchnia 5,7894 ha,
 • tereny produkcji przemysłowej,
 • woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność, gaz w pobliżu,
 • właściciel prywatny.

II oferta Konin - Pawłówek

 • nr działki 885, 886, 887,
 • powierzchnia łączna 2,5649 ha,
 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne,
 • w pobliżu przebiegają sieci - ciepłociąg, kanalizacja sanitarna, deszczowa, linia energetyczna średniego napięcia,
 • właściciel - Miasto Konin.

III oferta Konin - Gosławice

 • nr działki 1199,
 • powierzchnia 0,1024 ha,
 • tereny usług,
 • nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym,
 • położona przy ul. Kanałowej 6,
 • w najbliższym otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, obiekty usługowo-handlowe oraz tereny ogródków działkowych. W dalszym sąsiedztwie zabudowa produkcyjna, magazynowa oraz tereny niezagospodarowane. Działka gruntu o kształcie prostokąta, nieogrodzona. Dojazd drogą utwardzoną, o nawierzchni asfaltowej, oświetloną. Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony.
 • budynek jest wyłączony z użytkowania (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina),
 • właściciel - Miasto Konin.

IV oferta Konin - Starówka

 • nr działki: 845/4,
 • powierzchnia 0,2716 ha,
 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • nieruchomość gruntowa położona przy ul. Podgórnej 19,
 • nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym,
 • w najbliższym otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, pojedyncze obiekty usługowo-handlowe oraz tereny ogródków działkowych. Teren ogrodzony, z licznymi nasadzeniami ozdobnymi i owocowymi. Działka gruntu o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej, oświetloną. Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Budynek mieszkalny jest wyłączony z użytkowania.
 • właściciel - Miasto Konin.

V oferta Konin - Maliniec

 • nr działki: 139/10,
 • powierzchnia 0,5158 ha,
 • tereny przemysłowe, bazy, składy, hurtownie, magazyny, usługi,
 • nieruchomość gruntowa zabudowana 3 budynkami położona przy ul. Sulańskiej, około 1 km od ul. Przemysłowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowa (budynki produkcyjne i magazynowe). Budynki znajdujące się na terenie działki są w złym stanie technicznym. Działka o kształcie regularnego wieloboku, ukształtowanie terenu płaskie,
 • przez działkę przebiegają sieci infrastruktury wodociągowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej,
 • właściciel - Skarb Państwa.

VI oferta - Konin Niesłusz

 • nr działki 174/14; 174/15; 174/16,
 • powierzchnia 0,0984 ha,
 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych,
 • nieruchomość zabudowana, położona przy ul. Okólnej 29,
 • właściciel - Miasto Konin.

 

Sprzedane nieruchomości

I nieruchomość

 • Konin - ul. Nadrzeczna,
 • MPZP - tereny zabudowy związanej z aktywizacją gospodarczą,
 • właściciel - Miasto Konin.

II nieruchomość

 • Konin - ul. Gajowa,
 • MPZP - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług,
 • woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność,
 • właściciel - Miasto Konin.

 

III nieruchomość

 • Konin - Starówka,
 • MPZP -teren zabudowy usługowej,
 • woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność,
 • właściciel - Miasto Konin.

IV nieruchomość - wydzierżawiona

 • Konin - ul. Sulańska,
 • MPZP - Teren tereny przemysłowe, bazy, składy, hurtownie, magazyny, usługi,
 • woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność w pobliżu,
 • właściciel - Miasto Konin