konin facebook

Wyspa Pociejewo

Przedstawiamy wyjątkową propozycję – udział w zagospodarowaniu leżącej w centrum Konina tzw. Wyspy Pociejewo. Unikalność tego terenu polega na tym, że znajduje się on pomiędzy przedwojennym Starym Koninem i powstałym w wyniku budowy nowych kopalń, elektrowni i huty aluminium nowym Koninem – sypialnią przemysłowej części miasta.

Przez wyspę przechodzi droga krajowa (DK 92) łącząca stolicę Polski i stolicę Wielkopolski. Trasa ta spina jednocześnie dwie części miasta. W najbliższym czasie na drodze krajowej zaplanowano budowę dużego ronda, które umożliwi bezpośredni wjazd na wschodnią część wyspy Pociejewo. Pozwolenie na budowę uzyskał także projekt budowy mostu pieszo-rowerowego. W ten sposób tereny inwestycyjne zlokalizowane na wyspie zostaną włączone w układ komunikacyjny miasta.

Wyspa Pociejewo to blisko siedemnaście hektarów terenu przeznaczonego do zagospodarowania. Właścicielem ziemi jest Miasto Konin. Teren jest wyposażony we wszystkie media (wodę, kanalizację, gaz i energię elektryczną) i skomunikowany asfaltowymi drogami wewnętrznymi. W związku z dużym zakresem inwestycji, infrastruktura ta będzie musiała zostać dostosowana do nowych potrzeb i wymagań inwestorów. Wyspa Pociejewo to wyjątkowe miejsce oddalone od zabudowy mieszkalnej, co pozwoli uniknąć ewentualnych konfliktów społecznych przy jego zagospodarowywaniu.

Warto zaznaczyć, że ogniwem wiodącym koncepcji zabudowy wyspy Pociejewo jest wykonany w 2015 roku odwiert geotermalny. Na głębokości 2660 metrów dowiercono się do spełniającej kryteria lecznicze wody o rekordowej temperaturze 97,5 stopni Celsjusza, zakwalifikowanej jako 15,04% solanka chlorkowo-sodowa, jodkowa, hiperosmotyczna, termalna o wydajności 140-150 m3/h. Są to najwyższe parametry spośród istniejących geotermii w naszym kraju.

Przewidywane kierunki zagospodarowania źródła geotermalnego to energetyka, rekreacja i balneologia. To tutaj planuje się budowę ciepłowni geotermalnej oraz kompleksu rekreacyjno-leczniczego, z dużą ilością basenów zewnętrznych i wewnętrznych oraz zespołu gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych dla zabiegów balneologicznych. Uzupełnieniem będzie kilkuhektarowy park zdrojowy z tężniami, palmiarnią i wieżą widokową na miasto Konin. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada również budowę w tym miejscu sklepów wielkopowierzchniowych oraz centrum hotelowo-konferencyjnego. Dopełnieniem całości będą ciągi spacerowe, ścieżki rowerowe, siłownie na wolnym powietrzu, place zabaw, sauny, wellness, jacuzzi, gabinety odnowy biologicznej i masażu.

Potencjalnymi klientami powstałego kompleksu będą mieszkańcy Konina, powiatu konińskiego oraz pielgrzymi z pobliskiego Lichenia Starego oraz podróżni jadący autostradą A2 Przewiduje się, że roczna liczba użytkowników przekroczy 1-1,5 mln osób.

Miasto Konin proponuje cztery działki o wielkości 5,0545 ha, 1,2264 ha, 8,9373 ha oraz 1,6760 ha. Zainteresowanych inwestowaniem w wyżej wymienione obiekty, ich część lub całość na warunkach będących przedmiotem odrębnych negocjacji, zapraszamy do Wydziału Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie.