konin facebook

Zachęty na poziomie krajowym

ZACHĘTY NA POZIOMIE KRAJOWYM

 

Wsparcie w postaci: granty na projekty edukacyjne, rozwój innowacji, cyfryzację

Podmiot odpowiedzialny: różne podmioty odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu).

Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu).

Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Wsparcie w postaci: granty inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: granty rządowe, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023

Skierowane dla: przedsiębiorców realizujących inwestycje w sektorach priorytetowych:

 

Wsparcie w postaci: granty na rozwój kompetencji, usługi doradcze, internacjonalizację, pożyczki inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss

 

Wsparcie w postaci: granty na prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie i pracę nad innowacjami

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://archiwum.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

 

Wsparcie w postaci: pożyczki i programy dłużne na rozwój inwestycji i wsparcie bieżącej działalności

Podmiot odpowiedzialny: Bank Gospodarstwa Krajowego

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu i formy wsparcia)

Więcej informacji: www.bgk.pl

 

Kontakt:

Barbara Masternak
kierownik WOI
tel. 63 240 11 33
e-mail: barbara.masternak@konin.um.gov.pl

Barbara Kietner
z-ca kierownika WOI
tel. 63 240 11 89
e-mail: barbara.kietner@konin.um.gov.pl

Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie
plac Wolności 1, 62-500 Konin