konin facebook

Zachęty na poziomie krajowym

ZACHĘTY NA POZIOMIE KRAJOWYM

 

1. Fundusze europejskie

Więcej informacji na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2. Granty inwestycyjne

Cały czas aktualny jest program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023 - dotacje z budżetu państwa dla inwestycji realizowanych w sektorach priorytetowych:

  • sektor motoryzacyjny,
  • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
  • sektor lotniczy,
  • sektor biotechnologii,
  • sektor rolno-spożywczy,
  • sektor nowoczesnych usług,
  • działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

Więcej:

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/program_wspierania_inwestycji_gospodarki_polskiej_na_lata_2011_-_2030

3. Zachęty inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych

Inwestorzy mogą także liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych. Warto zaznaczyć, jest możliwość lokalizacji inwestycji  zarówno w istniejącej już strefie lub poszerzenia tej strefy na teren wskazany przez Inwestora.

Więcej informacji na: https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/Polska_Strefa_Inwestycji

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/lodz

4. Wsparcie dla rozwoju średnich miast

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/pakiet-dla-srednich-miast