konin facebook

Wsparcie dla inwestora / przedsiębiorcy poziom lokalny i regionalny

1. Poziom lokalny

Lokalna instytucja wspierająca inwestorów - Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie Miasto Konin zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę inwestorów. Inwestorzy zainteresowani inwestowaniem w Koninie otrzymają kompleksową informację o mieście, danych planistycznych, bazie terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach Miasta, ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania, jak również o innych wolnych terenach przeznaczonych pod inwestycje. Ponadto Miasto Konin służy wsparciem w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych a także możliwościach korzystania z finansowych instrumentów wsparcia.

Do zadań Miasta Konin w zakresie obsługi inwestora należy:
• profesjonalne przygotowanie oferty inwestycyjnej,
• sprawne przeprowadzenie negocjacji z potencjalnym inwestorem (od pomocy w wyborze lokalizacji, ułatwienie kontaktu z instytucjami zewnętrznymi, obsługę podczas procesu inwestycyjnego po opiekę poinwestycyjną),
• udzielenie pomocy w dopełnieniu procedur,
• promocja terenów inwestycyjnych Miasta.

2. Poziom regionalny

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Forma wsparcia: organizacja realizuje projekty związane z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce, wspiera MŚP m.in. poprzez realizację usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych, doradztwo finansowe, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej,

pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców,

Strona internetowa: https://arrkonin.org.pl/

Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku CIT lub PIT na 10, 12 lub 15 lat w związku z planowaną inwestycją

Podmiot odpowiedzialny: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć nowy zakład pracy, zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, wprowadzić produkty dotąd nie wytwarzane przez zakład lub zasadniczo zmienić dotychczasowy proces produkcyjny istniejącego zakładu.

Wysokość wsparcia: 

Dla mikro i małych firm: 45% planowanych wydatków inwestycyjnych
Dla średnich firm: 35% planowanych wydatków inwestycyjnych
Dla dużych firm: 25% planowanych wydatków inwestycyjnych

Liczona od kosztów inwestycji albo 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników

Więcej informacji: https://sse.lodz.pl/

Regionalne instytucje wspierające inwestorów:


Wielkopolskie Centrum Obsług Inwestorów i Eksporterów

Forma wsparcia: dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Strona internetowa: https://www.umww.pl/wielkopolskie-centrum-obslugi-inwestorow-i-eksporterow

Centrum Obsługi Inwestora Województwa Wielkopolskiego

Forma wsparcia: współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów w województwie wielkopolskim.

Strona internetowa: www.investinwielkopolska.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

Forma wsparcia: Członkostwo w Izbie zapewnia dostęp do wiedzy i informacji biznesowej jak również możliwość nawiązania kontaktów z wieloma przedsiębiorcami.

Strona internetowa: www.iphpw.pl

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Forma wsparcia: projekty dotacyjne oraz pożyczki dla przedsiębiorców

Strona internetowa: www.warp.org.p

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Forma wsparcia: pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy, wsparcie w tworzeniu miejsc pracy, pomoc w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami i cudzoziemców

Strona internetowa: http://konin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

Lokalna Grupa Działania KOLD

Forma wsparcia: organizacja naborów na projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania, głównie dla przedsiębiorców lokalnych.

Strona internetowa: www.kold.pl

Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej 

(dawniej: Konińska Izba Gospodarcza)

Forma wsparcia: organizacja zrzeszającą podmioty gospodarcze oraz gminy miejskie i wiejskie Wielkopolski Wschodniej. Realizuje działania podnoszące wiedzę i świadomość przedsiębiorców na temat zjawisk rynkowych oraz reprezentuje ich interesy

Strona internetowa: https://www.facebook.com/izbagospodarczawielkopolskiwschodniej

Naczelna Organizacja Techniczna

Forma wsparcia: organizacja pomaga w zdobyciu uprawnień elektrycznych, gazowych, energetycznych. Realizuje szkolenia w tym zakresie. Świadczy także usługi techniczne i wydaje opinie o innowacyjności.

Strona internetowa: http://notkonin.com.pl

 

Kontakt:

Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie
plac Wolności 1, 62-500 Konin

Barbara Masternak
kierownik WOI
tel. 63 240 11 33
e-mail: barbara.masternak@konin.um.gov.pl

Barbara Kietner
z-ca kierownika WOI
tel. 63 240 11 89
e-mail: barbara.kietner@konin.um.gov.pl

Magdalena Jankowska
główny specjalista WOI
tel. 63 240 12 34
e-mail: magdalena.jankowska@konin.um.gov.pl

Izabela Wieczorek
główny specjalista WOI
tel. 63 240 12 34
e-mail: izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl