konin facebook

Oferta terenów inwestycyjnych Miasta Konina dla obrębu Mieczysławów

Teren inwestycyjny Konin - ul. Janowska składa się z terenów przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny (P) oraz obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi (P/U).

Nieruchomości o podstawowym przeznaczeniu "tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów" są własnością Miasta Konina oraz Skarbu Państwa. To niewiele ponad 7 hektarów ziemi.

Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług stanowi pięć nieruchomości będących własnością Miasta Konina oraz Skarbu Państwa. To blisko 5 hektarów ziemi.

Proponowany teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie z droga krajową DK 25, w niewielkiej odległości od autostrady A2 i drogi krajowej DK 92.

Dla wszystkich nieruchomości przewidziano możliwość przyłącza energetycznego i wodno-kanalizacyjnego.