konin facebook

Konin jutro

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest narzędziem realizacji zamierzeń dotyczących kierunków strategicznego rozwoju Miasta zapisanych w Strategii Rozwoju Konina 2020-2025 i stanowi corocznie podstawę tworzenia projektów budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych na kolejne lata. Prowadzi do optymalnego wykorzystania środków dostępnych na inwestycje oraz do modyfikacji wydatków bieżących.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest planem kroczącym, co oznacza, że podlega czasowej aktualizacji. Aktualizacja obejmuje wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnienie danych dotyczących zadań już ujętych w Planie. Horyzont czasowy WPI ulega przesunięciu w trakcie przygotowywania kolejnych edycji planu.