konin facebook

Aktualności

16-05-2017

Szkolenie dla przedsiębiorców

Konińska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i sprzedaży produktów/usług lokalnych.

czytaj więcej
17-07-2017

Inwestor wybuduje mieszkania i podaruje je miastu

W miniony piątek, w Urzędzie Miejskim w Koninie podpisano niezwykłą umowę. Na jej mocy inwestorzy - Ita Pluta-Plutowska i Wojciech Pluta-Plutowski – za własne środki – wybudują budynek z 24 mieszkaniami, a następnie przekażą go w formie darowizny miastu. 8 mieszkań zasiedlonych zostanie przez osoby z niepełnosprawnościami wskazane przez Fundację Otwarcie. Pozostałe trafią do mieszkańców Konina oczekujących na przydział mieszkania komunalnego.

czytaj więcej
20-10-2017

Rewitalizacja po raz piąty

Już 26 października odbędzie się spotkanie dotyczące integracji wielopokoleniowej, edukacji i kultury w procesie rewitalizacji.

czytaj więcej
27-11-2017

Szkolenie na dobry start

Jak przygotować biznesplan i pozyskać wsparcie z funduszy europejskich na otwarcie firmy? O tym będzie mowa podczas szkolenia, które odbędzie się już 12 grudnia w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

czytaj więcej
28-11-2017

VIII Posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych

W czwartek (23 listopada) odbyło się VIII posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina. Tym razem tematami posiedzenia rady były „Szanse i zagrożenia w rozwoju energetyki opartej na węglu brunatnym w Polsce” (prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz) oraz „Budowa ciepłowni na bazie złoża geotermalnego w Koninie” (Stanisław Jarecki Prezes MPEC sp. z o.o.).

czytaj więcej
14-09-2017

Bezpłatne warsztaty z zasad udzielania pożyczek JESSICA 2

Prezydent Miasta Konina oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących zasad udzielania pożyczek JESSICA 2, przeznaczonych na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

czytaj więcej
25-10-2017

Zamówienia publiczne dla wykonawców

Już 7 listopada konińscy przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu pod nazwą "Zamówienia publiczne dla wykonawców".

czytaj więcej
19-04-2018

Przedsiębiorcą być – szkolenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jakie są zasady rozliczania podatku VAT? Komu się opłaca i dla kogo podatek VAT jest obowiązkowy? JPK czym jest i jak wywiązać się z nowych obowiązków? Jakie są plusy i minusy różnych form opodatkowania? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań będzie można usłyszeć podczas bezpłatnego szkolenia „Przedsiębiorcą być".

czytaj więcej
15-11-2017

Finał III edycji kampanii informacyjno-promocyjnej

15 listopada zakończyła się III edycja kampanii informacyjno-promocyjnej "Być przedsiębiorcą!" zorganizowana przez Wydział Rozwoju Gospodarczego w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019. W kampanii udział wzięli uczniowie konińskich szkół ponadgimnazjalnych.

czytaj więcej
13-06-2018

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO? Jak, kiedy i w jakich sytuacjach „przetwarzamy dane osobowe”? Jak dostosować politykę bezpieczeństwa do RODO? Jaka jest odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań będzie można usłyszeć podczas bezpłatnego szkolenia z ochrony danych osobowych.

czytaj więcej