Przetargi

 

 

17-10-2017

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koninie, w obrębie Nowy Dwór

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Konina, znajdująca się w obrębie Nowy Dwór. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

czytaj więcej
25-09-2017

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koninie, obręb Maliniec przy ulicy Sulańskiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 139/12 o powierzchni 1,2914 ha (obręb Maliniec). Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017r. (wtorek ), godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (nr 101), ul. Plac Wolności 1.

czytaj więcej
25-08-2017

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Koninie, w obrębie Pawłówek

Przetarg odbędzie się 3 października (wtorek), o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie (nr 101), ul. Plac Wolności 1.Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Miasta Konina przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

czytaj więcej
17-08-2017

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Koninie, w obrębie Glinka i Nowy Dwór

Przetarg odbędzie się 20 października 2017 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej (nr 101) Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1.

czytaj więcej
07-08-2017

Informacja o sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (obręb Wilków i Laskówiec)

Prezydent Miasta Konina informuje, że od 7 sierpnia do 28 sierpnia 2017 roku na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie przy placu Wolności 1 będzie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Konina, położonych w Koninie w obrębie: Wilków, Laskówiec przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowy w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

czytaj więcej
18-07-2017

Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości połozonej w Koninie, przy ulicy Armii Krajowej, obręb Pawłówek

Publiczne otwarcie ofert złożonych w przetargu odbędzie się 4 sierpnia 2017 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, przy ulicy Poznańskiej 49 (sala konferencyjna, II piętro).

czytaj więcej
29-06-2017

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Koninie, obręb Starówka

Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2017r./ wtorek /, godz. 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie /nr 101/, ul. Plac Wolności 1.

czytaj więcej