Przetargi

 

 

12-12-2017

Informacja o sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (obręb Starówka)

Prezydent Konina informuje, że od 12.12.2017 do 02.01.2018 roku na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie przy placu Wolności 1 będzie wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Koninie, stanowiącej własność Miasta Konina, obręb: Starówka, przeznaczonej do zbycia prawa własności w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem pod infrastrukturę energetyczną.

czytaj więcej
23-11-2017

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej (obręb Wilków)

Prezydent Konina ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Koninie, stanowiącej własność Skarbu Państwa opisanej w księdze wieczystej nr KN1N/00091987/0 i oznaczonej nr działki gruntu 1516/2 o powierzchni 1,0988 ha (obręb Wilków).

czytaj więcej
15-11-2017

Informacja o sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (obręb Glinka)

Prezydent Miasta Konina informuje, że od 15 listopada do 6 grudnia 2017 roku na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Koninie przy placu Wolności 1 będzie umieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Konina położonej w Koninie obręb: Glinka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

czytaj więcej
14-11-2017

Przetarg nieruchomości w obrębie Przydziałki

Prezydent Konina ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Koninie, w obrębie Przydziałki.

czytaj więcej
17-10-2017

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koninie, w obrębie Nowy Dwór

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Konina, znajdująca się w obrębie Nowy Dwór. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

czytaj więcej
25-09-2017

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koninie, obręb Maliniec przy ulicy Sulańskiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 139/12 o powierzchni 1,2914 ha (obręb Maliniec). Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017r. (wtorek ), godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (nr 101), ul. Plac Wolności 1.

czytaj więcej
25-08-2017

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Koninie, w obrębie Pawłówek

Przetarg odbędzie się 3 października (wtorek), o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie (nr 101), ul. Plac Wolności 1.Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Miasta Konina przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

czytaj więcej
17-08-2017

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Koninie, w obrębie Glinka i Nowy Dwór

Przetarg odbędzie się 20 października 2017 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej (nr 101) Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1.

czytaj więcej
07-08-2017

Informacja o sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (obręb Wilków i Laskówiec)

Prezydent Miasta Konina informuje, że od 7 sierpnia do 28 sierpnia 2017 roku na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie przy placu Wolności 1 będzie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Konina, położonych w Koninie w obrębie: Wilków, Laskówiec przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowy w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

czytaj więcej
18-07-2017

Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości połozonej w Koninie, przy ulicy Armii Krajowej, obręb Pawłówek

Publiczne otwarcie ofert złożonych w przetargu odbędzie się 4 sierpnia 2017 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, przy ulicy Poznańskiej 49 (sala konferencyjna, II piętro).

czytaj więcej