Pozostałe oferty inwestycyjne

Miasto Konin dysponuje wieloma terenami inwestycyjnymi, także w ścisłym centrum miasta, lub jego pobliżu. Ich atrakcyjność zwiększa fakt, że wszystkie znajdują się w pobliżu lub bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych. Wystarczy tu wymienić tereny przy ulicy Przemysłowej, Gajowej, Sulańskiej, Nadrzecznej, czy przy Wale Tarejwy.

Miasto Konin czyni starania, by zwiększyć ofertę inwestycyjną o kolejne atrakcyjne tereny przy drodze krajowej DK 92.

Lokalizacja Powierzchnia Przeznaczenie w MPZP Uzbrojenie terenu Własciciel Zabudowa

Konin -

ul. Gajowa

(fot. 1)

0,6529 ha Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług Woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność Miasto Konin Nie

Konin - Starówka

(fot. 2-3)

9,8871 ha Teren zabudowy usługowej Woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność Miasto Konin Nie

Konin -

ul. Sulańska

(fot. 5)

1,1550 ha Teren tereny przemysłowe, bazy, składy, hurtownie, magazyny, usługi Woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność w pobliżu Miasto Konin Nie

Konin -

ul. Nadrzeczna

(fot. 4)

1,3245 ha Tereny zabudowy związanej z aktywizacją gospodarczą Media wkrótce Miasto Konin Nie

Konin -

ul. Przemysłowa

(fot. 6)

5,7894 ha Tereny produkcji przemysłowej Woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność, gaz w pobliżu Miasto Konin Nie