Pozostałe oferty inwestycyjne Miasta

Miasto Konin dysponuje wieloma terenami inwestycyjnymi, także w ścisłym centrum miasta, lub jego pobliżu. Ich atrakcyjność zwiększa fakt, że wszystkie znajdują się w pobliżu lub bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych. Wystarczy tu wymienić tereny przy ulicy Przemysłowej, Gajowej, Sulańskiej, Nadrzecznej, czy przy Wale Tarejwy.

Miasto Konin czyni starania, by zwiększyć ofertę inwestycyjną o kolejne atrakcyjne tereny przy drodze krajowej DK 92.

Lokalizacja Powierzchnia Przeznaczenie w MPZP Uzbrojenie terenu Własciciel Zabudowa
Konin - ul. Gajowa (fot. 1) 0,6529 ha Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług Woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność Miasto Konin Nie
Konin - Starówka (fot. 2-3) 9,8871 ha Teren zabudowy usługowej Woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność Miasto Konin Nie
Konin - ul. Sulańska (fot. 5) 1,1550 ha Teren tereny przemysłowe, bazy, składy, hurtownie, magazyny, usługi Woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność w pobliżu Miasto Konin Nie
Konin - ul. Nadrzeczna (fot. 4) 1,3245 ha Tereny zabudowy związanej z aktywizacją gospodarczą Media wkrótce Miasto Konin Nie
Konin - ul. Przemysłowa (fot. 6) 5,7894 ha Tereny produkcji przemysłowej Woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność, gaz w pobliżu Miasto Konin Nie