Zachęty na poziomie krajowym

ZACHĘTY NA POZIOMIE KRAJOWYM

 

1. Fundusze europejskie

Więcej informacji na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2. Granty inwestycyjne

Cały czas aktualny jest program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023 - dotacje z budżetu państwa dla inwestycji realizowanych w sektorach priorytetowych:

  • sektor motoryzacyjny,
  • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
  • sektor lotniczy,
  • sektor biotechnologii,
  • sektor rolno-spożywczy,
  • sektor nowoczesnych usług,
  • działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

Więcej: http://www.paiz.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne

3. Zachęty inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych

Inwestorzy mogą także liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych. Warto zaznaczyć, jest możliwość lokalizacji inwestycji  zarówno w istniejącej już strefie lub poszerzenia tej strefy na teren wskazany przez Inwestora.

Więcej informacji na: http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne_w_sse

4. Wsparcie dla rozwoju średnich miast (Ministerstwo Rozwoju)

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wsparcie-rozwoju-srednich-miast/