konin facebook

„Strategia Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030”

W Koninie odbyły się konsultacje społeczne projektu "Strategia Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030". Zorganizował je Departament Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz firma NEXUS Consultants Sp. z o.o.. Jesteśmy jednym z 6 wielkopolskich miast objętych konsultacjami. Poruszane podczas nich tematy to m.in.:

Poruszane podczas nich tematy to m.in.:
☑️ cele strategiczne
☑️ bilans wodoru dla Wielkopolski pokazujący potencjał oraz prognozę produkcji różnymi metodami
☑️szacowany popyt w różnych obszarach.