konin facebook

„Odpady w nowej roli – gospodarka o obiegu zamkniętym”

We wtorek 19 września br. w Urzędzie Miejskim w Koninie, odbyło się spotkanie dedykowane samorządowcom z regionu Wielkopolski Wschodniej pt. „Odpady w nowej roli – gospodarka o obiegu zamkniętym”.

Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji w zakresie redukcji oraz zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym korzyści jakie może przynieść mieszkańcom Wielkopolski Wschodniej gospodarka w obiegu zamkniętym, czym jest i jak lepiej przygotować się na nadchodzące w tym zakresie zmiany w wytycznych dla samorządów.

Spotkanie merytorycznie poprowadził Pan Paweł Głuszyński, od 30 lat związany z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się przeciwdziałaniem powstawaniu odpadów oraz ich bezpiecznym zagospodarowaniem.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polską Zieloną Sieć, organizację działającą od pięciu lat na rzecz sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej, we współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.