konin facebook

Dwa projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie realizuje dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)" (przeznaczony dla osób bezrobotnych do 30 roku życia)
  • „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)" (przeznaczony dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia).

Ponieważ każdy z projektów ma dodatkowe wymagania co do grupy docelowej, informację czy dana osoba kwalifikuje się do udziału w projekcie można uzyskać w urzędzie.

Dodatkowe informacje pod linkiem:

https://konin.praca.gov.pl/informacja