konin facebook

Informacja dla przedsiębiorców

Rewolucja w Twojej firmie

W biznesie bywa różnie. Nawet najlepiej zorganizowany i najbardziej pomysłowy przedsiębiorca może czasem stanąć na rozdrożu. 

Wtedy możesz:

·         próbować nadal zmagać się ze wszystkim sam, licząc że jeszcze przez pewien czas starczy Ci sił i energii.

·         przysłowiowo „zamieść problemy pod dywan” w nadziei, że jakoś to się poukłada.

lub 

·         aktywnie wyjść naprzeciw sytuacji i pozwolić sobie pomóc specjaliście z zewnątrz, takiemu jak doradca biznesowy.

Przedsiębiorco pozwól sobie pomóc. Skorzystaj z indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Konina.

Miasto Konin chcąc wspierać rozwój konińskich firm i wychodząc naprzeciw ich potrzebom zaprasza do skorzystania z indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Konina, w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2020-2022.

Dlaczego warto:

·         doradca obiektywne spojrzy na sytuację Twojej firmy, bo łatwiej  mu będzie dostrzec istotę problemu i “rozłożyć go na czynniki pierwsze”.

·         doradztwo pozwoli nabrać dystansu do trudnej sytuacji biznesowej i spojrzeć na nią z punktu widzenia i przez pryzmat doświadczenia osoby z zewnątrz czyli doradcy twojej firmy.

·         dowiesz się jak rozwiązać konkretne problemy związane  z funkcjonowaniem firmy,

·         poznasz narzędzia i otrzymasz praktyczną wiedzę, która pozwoli Ci przygotować rozwinąć firmę

Celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem firmy, zaś jego efektem opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa.

Biorąc udział otrzymasz:

a)       indywidualne, dostosowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa doradztwo, które prowadzone będzie w formie bezpośredniej, w terminie do 30 września 2020 r., tj.:

·         analiza, identyfikacja problemów oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem firmy

·         wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych potrzeb.

Harmonogram doradztwa ustalony będzie indywidualnie z Uczestnikiem przedsięwzięcia.

b)      max 20 godzin doradczych

c)       dedykowany plan działania dla Twojego przedsiębiorstwa

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikami uprawnionymi do udziału we wsparciu doradczym są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Konina.

Liczba miejsc jest ograniczona. Do przedsięwzięcia w wyniku rekrutacji zostanie zakwalifikowanych max 10 Uczestników. Nabór zostanie zakończony po zebraniu wymaganej ilości uczestników.

Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem w przedsięwzięciu zobowiązani są do złożenia w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Koninie, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin; w formie elektronicznej na adres e-mail: dgir@konin.um.gov.pl lub rewitalizacja@konin.um.gov.pl, lub osobiście w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 21 pok. 10 lub pok. 11  następujące dokumenty:

a)  wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz rekrutacyjny wraz 
z załącznikami w wersji papierowej,

Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców objęte będzie regułami pomocy de minimis.

Zasady, warunki oraz zakres udzielanego indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Konina określa Regulamin wsparcia 
w postaci indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców dostępny poniżej.

W przypadku pytań, wątpliwości zachęcam do kontaktu pod numerami telefonów 63 240 11 32 lub 63 240 12 79.