Zaproszenie na szkolenie w dniach 16-17 czerwca 2020 r.

Miasto Konin i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zapraszają na 2-dniowe szkolenie w dniach 16-17 czerwca 2020 r. dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć z Funduszy Europejskich, tj.:

  • 16 czerwca (godz. 10.00 – 13.15):  Instrumenty zwrotne w ramach Funduszy Europejskich dla MŚP w Wielkopolsce:

        - Pożyczka inwestycyjna Jeremie2

        - Pożyczka płynnościowa dla MŚP

  • 17 czerwca (godz. 10.00 – 13.15): Fundusze Europejskie na wzrost kompetencji i uzyskanie kwalifikacji dla przedsiębiorców i pracowników:

       - Baza Usług Rozwojowych (refundacja kosztów szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych itp.);

       - Kształcenie zawodowe dorosłych (refundacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe)

 

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie telefoniczne 
(063 240 12 79) lub mailowe (marlena.tulejko-nozewska@konin.um.gov.pl) do dnia 
12 czerwca 2020 r.

Miejsce szkolenia:   
Konin, ul. Wiosny Ludów 6  (Ratusz, sala sesyjna – parter).