konin facebook

Rusza projekt Firma i Ty

Na otwarcie firmy można uzyskać ponad dwadzieścia trzy tysiące złotych, a przez pierwszy rok dodatkowo nawet dwa tysiące złotych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego przez utworzenie pięćdziesięciu podmiotów gospodarczych i trzynaście dodatkowych miejsc pracy. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej trzydziestego roku życia, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wielkopolski.
Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi należeć do jednej z następujących grup:
osoby w wieku 50 lat i więcej,
kobiety,
osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Dodatkowe punkty w projekcie są przydzielane za:
kobieta
osoba powyżej 50 roku życia
osoba o niskich kwalifikacjach
jeśli osoba założy działalność w ramach inteligentnych specjalizacji
jeśli osoba założy działalność w ramach odnawialnych źródeł energii
jeśli osoba zatrudni dodatkową osobę na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą WARP Sp. z o.o. na stronie www.warp.org.pl, w tym w szczególności pod adresami http://warp.org.pl/dotacje/firmaity/o-projekcie-firmaity/ oraz http://warp.org.pl/dotacje/firmaity/jak-uzyskac-dotacje-krok-po-kroku/ oraz kontaktu z Zespołem Projektu pod numerami telefonu 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 285, 61 65 06 259 oraz 61 65 06 260.