konin facebook

Rośnie konińska ciepłownia geotermalna

Na konińskiej wyspie Pociejewo trwa budowa ciepłowni geotermalnej. To pierwsze źródło energii cieplnej, które będzie zarządzane i eksploatowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W ramach nadzoru właścicielskiego, 29 października, prezydent Konina Piotr Korytkowski sprawdził stan prac.

Obecnie realizowany jest zakres robót związanych z budową budynku głównego ciepłowni do poziomu „0”, zbiornikiem żelbetowym o pojemności 2.000 m sześc. oraz przyłączem ciepłowniczym do magistrali przy Trasie Warszawskiej. Ma to być wykonane do końca bieżącego roku. Na koniec grudnia planowane jest również  ustawienie wiertni oraz rozpoczęcie wiercenia otworu Konin GT-3, którego głębokość wynosić będzie 2660m. Prowadzona inwestycja wpisuje się w politykę UE z zakresu ochrony środowiska, strategię bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz podstawowy filar strategii miasta – „Konin Zielone Miasto Energii”. Moc zainstalowana ciepłowni wynosić będzie 8,1 MWt, a planowana roczna produkcja energii cieplnej blisko 159 tys. GJ.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wartość całkowita: 60 575 931,14 zł brutto, w tym dofinansowanie 26 330 154,00 zł, wkład własny - 34 245 777,14 zł. Budowa zakończy się w 2022 r.