RODO bez tajemnic

Uczestnicy szkolenia aktywnie brali udział w zajęciach. Zadawali wiele pytań nawiązujących do zagadnień omawianych przez prowadzącą szkolenie, m.in. dotyczących obowiązków zgłaszania incydentów z danymi wynikającymi z RODO, obowiązków prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nałożonych przez RODO, dostosowania polityki bezpieczeństwa do RODO, budowania procedur wewnętrznych systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nowych wymogów RODO. Kilka osób po szkoleniu skorzystało z indywidualnych konsultacji z trenerem.   

Szkolenie przeprowadzone zostało przez przedstawicielkę Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu, Agnieszkę Chmielewską, prelegentkę szkoleń wewnętrznych z ochrony danych osobowych, ekspertkę ds. ochrony danych osobowych Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu, autorkę licznych polityk bezpieczeństwa, tworzonych z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki branży medycznej i energetycznej.

W bezpłatnych zajęciach uczestniczyło trzydzieści osób. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019.