konin facebook

Oferta dla inwestorów na tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

OFERTA dla inwestorów
na tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne MN obręb Pawłówek

Przedmiot oferty:
Grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (2MN) o pow. 1,2111 ha składające się z działek oznaczonych numerami: 887, 278/3 , 275/20, 275/21, 280/17, 280/14 oraz 277/20 obręb Pawłówek


Zapis w planie zagospodarowania

  • Minimalna powierzchnia działki 800 m2
  • Minimalna szerokość frontu działki 18 m

Komunikacja 

  • Dostęp do układu komunikacyjnego Miasta poprzez drogi 1KD-L i 4KD-L oraz 5KD-D oraz 4KD-D, które stanowią własność Miasta

Uzbrojenie terenu

  • w pobliżu przebiegają sieci - ciepłociąg, kanalizacja sanitarna, deszczowa, linia energetyczna średniego napięcia

Kontakt
Tadeusz Jakubek
Kierownik
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Koninie
62-500 Konin, plac Wolności 1
+48 63 240 12 41