Nabór wniosków na rozwój przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w programie "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje". 
Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, mogą otrzymać nawet 2 mln euro na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów lub technologii. 
Wnioski będą przyjmowane od 7 stycznia do 31 marca 2020 r. 

O wsparcie finansowe będzie można starać się w trzech obszarach:
technologie przyjazne środowisku – projekty dotyczące wdrożenia innowacji, które przyczynią się jednocześnie do rozwoju firm i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko (działalności własnej lub produktów, które firma wprowadzi na rynek);
innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych – projekty w zakresie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża (także w zakresie poprawy stanu środowiska);
technologie poprawiające jakość życia  – projekty dotyczące tworzenia, rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (w szczególności osób starszych).
Ponadto, w programie przewidziano dodatkową pulę środków na realizację projektów z tych obszarów dla kobiet („Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”).
Więcej informacji na stronach PARP.

http://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/parp-oglasza-rozpoczecie-naboru-wnioskow-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje-przy-wsparciu-funduszy-norweskich/