konin facebook

KONFERENCJA: Wielkie wyzwania dla mniejszych przedsiębiorstw | 20 X 2021 r., Sopot

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą bezpłatnej konferencji organizowanej 20 października w Sopocie, Hotel Radisson Blue w ramach 10. Edycji EFNI. Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot.

Konferencja

Nowe wyzwania dla mikro, małych i średnich firm

środa, 20 października 2021
SOPOT (EFNI 2021)
12:00 - 16:30

Kryzys spowodowany pandemią zderzył się z kryzysem klimatycznym, energetycznym, środowiskowym, rewolucją w świecie cyfrowym, zmianami w globalnym porządku politycznym i handlowym. Zmiany są gwałtowne, szybkie, zaskakujące – nie ma na nie dobrej odpowiedzi. Stare sposoby zarządzania nie sprawdzają się, a nowych dopiero się uczymy. Liczy się elastyczność, tempo reakcji, wykorzystanie nowych technologii, narzędzi cyfrowych i holistyczne podejście. Unia Europejska jako wspólnota proponuje i konsekwentnie wdraża strategie będące odpowiedzią na te kryzysy: Zielony Ład, transformację cyfrową, Europejski Filar Społeczny, Europejski Plan Odbudowy, plan wzmocnienie odporności i niezależności Unii, nową strategię przemysłową. Po raz pierwszy w historii UE zaciągnęła wspólny dług na finansowanie tych strategii,

Jak w tej sytuacji mają się odnaleźć firmy mikro, małe i średnie…

Agenda:

12.00 OTWARCIE

- Marek Banasik, przewodniczący Rady Regionów Konfederacji Lewiatan

- Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan

12.20 W jakim kierunku zmierza polska i światowa gospodarka - prof. Witold Orłowski

13.00 Kondycja sektora MMSP na tle UE - Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan

Dyskusja

13:30 GŁOS BIZNESU

13:30 EUROPA SPOŁECZNA

Wprowadzenie i moderacja: prof. Jacek Męcina

Uczestnicy: 

Dariusz Jodłowski, Pracodawcy Lubelszczyzny

Marek Zychla, Śląski Związek Pracodawców

Piotr Wójcik, Małopolski Związek Pracodawców

Dyskusja

14.15 Lunch

14:45 EUROPA ZIELONA

Wprowadzenie i moderacja: Tomasz Limon, Michał Sznycer, Pracodawcy Pomorza 

Uczestnicy: 

Tomasz Balcerowski, EKOINBUD

Paweł Różycki, Ministerstwo Klimatu

Dyskusja

15:30 EUROPA CYFROWA

Wprowadzenie i moderacja: dr inż. Wojciech Winogrodzki, Podlaski Związek Pracodawców

Uczestnicy: 

Artur Mazurkiewicz, Dolnośląscy Pracodawcy

Robert Żurawski, MZPPL

Dyskusja 

16.15 Podsumowanie: prof. Jacek Męcina, Tomasz Limon, Wojciech Winogrodzki

16:30 Zakończenie

Rejestracja oraz szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: REJESTRACJA

Konferencja będzie realizowana w ramach projektu: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” (Improved social dialogue in Poland: a model for initiating social dialogue by employer organisations) realizowanego jest przez Konfederację Lewiatan, w ramach Grantu Norweskiego – Godziwa Praca (Norway Grants - Decent Work) nr 2019/101979.”