Jak ożywić konińską Starówkę?

Spotkanie dotyczące rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji Starówka odbędzie się 28 września w Sali Ratuszowej (ul. Wiosny Ludów 6),  o godzinie 18.00 i będzie już czwartym z cyklu spotkań. Tym razem uczestnicy rozmawiać będą  o sytuacji gospodarczej na obszarze rewitalizacji „Starówka” oraz możliwościach jego ożywienia.  Dowiedzą się również, jakie bariery występują w prowadzeniu działalności na obszarze rewitalizacji „Starówka”, oraz poszukają odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby przedsiębiorstwa na tym obszarze mogły się rozwijać.