Informator o konińskich szkołach średnich i branżowych

W roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkają się dwie grupy uczniów: absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej. Obie grupy będą jednak realizowały odrębne programy nauczania oparte na różnych podstawach programowych. W związku z tym tegoroczni absolwenci szkół podstawowych mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum mogą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Informator dostępny jest w wersji elektronicznej w formatach pdf, e-pub oraz mobi na Portalu Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.eu, Portalu Gospodarczym: www.gospodarka.konin.pl oraz stronach internetowych szkół. W wersji papierowej będzie kolportowany w szkołach podstawowych powiatu konińskiego.