konin facebook

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie - Informacja o naborach w 2021 roku - POWER V i WRPO V

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że podobnie jak w latach poprzednich, prowadzi rekrutację do dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego tj.:

  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przeznaczonego dla osób do 30 roku życia,
  • „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)” realizowanego w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego, przeznaczonego dla osób powyżej 30 roku życia.

Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie zamieszczone zostały ogłoszenia o naborach prowadzonych w ramach ww. projektów. Nabory dotyczą następujących form wsparcia:

  • Staże (dotyczą zarówno osób do 30 roku życia, jak i powyżej 30 roku życia),
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotyczą zarówno osób do 30 roku życia, jak i powyżej 30 roku życia),
  • Bon na zasiedlenie (dotyczy tylko osób do 30 roku życia),
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (dotyczy tylko osób do 30 roku życia).

Szczegóły w załącznikach oraz na www.konin.praca.gov.pl