konin facebook

Informacja dla przedsiębiorców

Podstawowym warunkiem skorzystania z przerwy w płaceniu składek jest to, by firma założona została przed dniem 1 lutego 2020 r. A to oznacza, że przedsiębiorcy, którzy założyli ją np. w marcu z przerwy w płaceniu składek nie skorzystają. Na marginesie dodać należy tylko, że w takim przypadku istnieją inne możliwości. Chociażby ulga na start, dzięki której opłacać można tylko składki zdrowotne. Warto też dodać, że korzystanie z ulgi na start czy też z tzw. małego ZUS nie wyłącza możliwości skorzystania ze zwolnienia z płacenia składek.
W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w grę wchodzi również inne kryterium - dotyczące wysokości przychodów. Konkretnie - chodzi o to, że ich przychody nie mogą przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r. Oznacza to, że nie mogą być wyższe niż 15 tys. 681 zł. Limit dotyczy miesiąca, za który mają być umorzone składki. Jeśli więc samozatrudniony chce skorzystać z przerwy za całe trzy miesiące, to w żadnym z tych miesięcy jego przychód nie może przekroczyć tej kwoty. Przekroczenie limitu w jednym miesiącu nie przekreśla możliwości skorzystania ze zwolnienia w kolejnych dwóch miesiącach. O ile oczywiście w tych miesiącach przychód będzie się mieścił w limicie.
Aktualne jest natomiast to, że z przerwy w płaceniu składek wykluczyć mogą nas wcześniejsze zaległości. ZUS przyjął bowiem zasadę zgodnie, z którą ze zwolnienia ze składek mogą korzystać tylko te firmy, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Chyba, że przed ta datą należności zostały rozłożone na raty i są one spłacane w terminie. Wtedy zwolnienie się należy. Zasada ta wynika z regulacji unijnych dotyczących udzielania pomocy publicznej.