konin facebook

Energia ze słońca coraz bliżej

Równolegle z okablowaniem trwa budowa przyszłej sterowni dla - wartej prawie 10 mln zł inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na terenie lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków - farmy fotowoltaicznej o mocy 2,2 MW.

Na terenie budowy farmy fotowoltaicznej - realizowanej przez konińskie PWiK - rozpoczęły się prace związane z budowa budynku przyszłej sterowni słonecznej siłowni. To tutaj trafią wszystkie kable „zbierające” prąd z ponad 6,6 tys. elementów fotowoltaicznych, które zostały już zamontowane na przygotowanych wcześniej konstrukcjach wspierających. Montowane są też inwertery, dokładnie sprawdza się zamontowane już okablowanie.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem kwotą 8,3 mln zł z NFOŚiGW.