konin facebook

Dofinansowanie od PARP 80% do realizacji szkoleń

Właściciele przedsiębiorstw, które w trudnym czasie pandemii potrzebują usług szkoleniowych i doradczych, mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 80 procent wartości projektu, z którego chcą skorzystać. Pomoc przyznawana jest na zasadach refundacyjno-zaliczkowych. Uruchomiony program „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” wystartował we wrześniu. Mikro, małe i średnie firmy zainteresowanie pozyskaniem pieniędzy na sfinansowanie usług rozwojowych mają czas na wypełnienie formularza do 30 listopada. Pula środków przygotowana dla firm wynosi około 57 milionów złotych. Dotacje będą przyznawane na szkolenia z wybranych branż.

Realizacja dofinansowania:
Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80 proc. wartości kosztów kwalifikowanych usług, z których chce skorzystać firma. Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie muszą zorganizować 20 proc. wkładu własnego. Pomoc finansowa przyznawana jest w modelu refundacyjno-zaliczkowym co oznacza, że przedsiębiorca ubiegający się o zastrzyk kapitału część środków otrzymuje przed zapłatą za usługę, z której chce skorzystać.

Program „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” skierowany jest do firm prowadzących działalność w 13 wyszczególnionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości branżach.
 
Lista branż programu:
- IT
- opieka zdrowotna i pomoc społeczna
- żywność wysokiej jakości
- komunikacja marketingowa
- odzysk surowców
- finansowa
- cyberbezpieczeństwo i telekomunikacja
- przemysł chemiczny
- motoryzacja
- chemia
- gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja
- handel
- przemysł kosmiczny i lotniczy
- usługi rozwojowe.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie:

Aby wziąć udział w programie realizowanym przez PARP, finansowanym ze środków unijnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w projekcie, muszą spełnić kilka warunków, aby otrzymać środki. Po pierwsze muszą prowadzić działalność w jednej z branż wyżej wymienionych. Przedsiębiorstwa zobowiązane są także do spełnienia warunków uprawniających do starania się o pomoc de minimis.

Pierwsze kroki w drodze do uzyskania dofinansowania firma musi rozpocząć od wypełnienia formularza rejestracyjnego, który można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid

W trakcie uzupełniania wniosku przedsiębiorca wskazuje branżę, w której działa dzięki czemu operator obsługujący dany sektor może się z nim skontaktować. Zadaniem operatora jest sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo spełnia warunki uczestnictwa w programie. Drugą rolą operatora jest odpowiednie zdefiniowanie potrzeb firmy oraz dobranie najbardziej pasujących usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie może wbieć z katalogu ofert usług szkoleń i doradztwa dostępnego tutaj: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
Czas na zgłoszenie kończy się 30 listopada.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: Sebastian Archutowski, tel: +48 500 200 707