konin facebook

Nowy Biuletyn już wydany

- Program swoim zakresem obejmuje działania mające na celu pobudzanie i rozwój przedsiębiorczości. Ponadto przewiduje liczne zadania zmierzające do poprawy kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracodawców i pracowników dostosowanych do potrzeb konińskiego rynku pracy. W ramach Programu podjęte zostały również działania na rzecz promocji gospodarczej Miasta Konina w celu pozyskania inwestorów, a tym samym rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w kolejnych działaniach promujących przedsiębiorczość w Koninie, a także do odwiedzania Konińskiego Portalu Gospodarczego, na którym zamieszczane są informacje mające wpływ na funkcjonowanie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości (www.gospodarka.konin.pl) - zachęca do lektury prezydent Piotr Korytkowski.