konin facebook

Za nami spotkanie z konińskimi przedsiębiorcami...

Eksperci z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej prowadzili spotkanie pełne merytorycznej dyskusji. Ze spotkania skorzystało około 30 przedsiębiorców. Rozmowa dotyczyła wsparcia w postaci zwolnienia z podatku CIT dla osób prawnych/ PIT dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą w związku z nową inwestycją lub rozwój swojego przedsiębiorstwa.