konin facebook

Tydzień Praw Dziecka w Koninie. Co się będzie działo?

Dzieci i młodzież konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wspólnie opracowywali pomysły, które zrealizują podczas zaplanowanego na 18-22.10.2021 r. Tygodnia Praw Dziecka w Koninie.

Jak informuje Agnieszka Gołębiowska – Koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych: młodzi ludzie zapoznali się z tematem praw dziecka, przygotowali działania do przeprowadzenia w szkołach, poznali też Społecznego Rzecznika Praw Dziecka przy TPD. Wyłoniono osoby do kontaktu z mediami oraz obsługi mediów społecznościowych, gdzie będą się pojawiały raporty z przebiegu akcji. Utworzony został wspólny dysk do wymiany materiałów, zbierania zdjęć, filmów i wniosków z akcji oraz czat do stałej komunikacji całej grupy. Bardzo dziękuję młodzieży za udział w spotkaniu!

Ważne terminy akcji:

13.10.2021 r. - przesłanie planów działań (najpóźniej 14.10. rano)

18-22.10.2021 r. - realizacja działań w szkole, kampania promocyjna działań

29.10.2021 r. - spotkanie podsumowujące, na którym młodzież opracuje prezentację wyników

19.11.2021 r. - spotkanie z prezydentem miasta, przedstawienie wyników w wybranej przez młodzież formie

Przypomnijmy, Miasto Konin stara się o tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom nadawanego przez Dyrektora Generalnego UNICEF Polska. To około dwuletni proces. Organizacja w Koninie Tygodnia Praw Dziecka jest jednym z działań zaplanowanych w związku ze staraniami o pozyskanie tytułu od UNICEF. Jak podkreśla Agnieszka Gołębiowska - 18 października rozpocznie się też badanie opinii dzieci i młodzieży w temacie praw dziecka. 

W organizację Tygodnia Prac Dziecka w Koninie zaangażowani są: Stowarzyszenie M-Lab, Młodzieżowa Rada Miasta Konina oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.