konin facebook

Tereny prywatne, magazyny

Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie aktywnie pszukuje nowych terenów inwestycyjnych, które mogłyby zwiększyć potencjał inwestycyjny i gospodarczy Miasta. W tym celu zwraca się do włascicieli i współwłaścicieli terenów, które w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę usługową, produkcyjną oraz aktywizację gospodarczą z zapytaniem, czy ich działki można promować, jako tereny inwestycyjne. Poniżej prezentujemy nieruchomości, których właściciele wyrazili zgodę na promocję ich działek.

 

Lokalizacja Powierzchnia Przeznaczenie w MPZP Uzbrojenie terenu Właściciel Istniejąca zabudowa
Konin - ul. Sulańska 93,1745 ha Tereny przemysłowe, bazy, składy, hurtownie, magazyny, usługi Gaz, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna Prywatny właściciel Nie
Konin - ul. Zakładowa 17,8555 ha Tereny aktywizacji gospodarczej Media w pobliżu  Prywatni właściciele Nie
Konin - Pawłówek  16,7322 ha Tereny produkcji przemysłowej, usług, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Media w pobliżu Prywatni właściciele Nie
Konin- Czarków  1,4426 ha Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wraz z zabudową usługową Energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz w pobliżu granicy działki Prywatny właściciel Częściowo
Konin - Niesłusz 0,81 ha Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług Energia elektryczna, woda, gaz, światłowód, Prywatny właściciel Tak

Konin - Starówka (działka 511/24, 512/4, 512/5

2,7395 ha Teren zabudowy usługowej Gaz, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna Prywatny właściciel

Częściowo

teren "Targowiska przy ul. Wodnej"

Konin Maliniec - 305/1, 305/2

Konin Niesłusz - 568/13, 568/14

1,6346 ha

8,0584 ha

 

Tereny obiektów przemysłowych, składów, magazynów, usług - 1P/U

Funkcja  podstawowa: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zabudowa usługowa (w tym usługi hotelarskie, gastronomiczne), funkcja uzupełniająca: zabudowa magazynowa, biurowa, administracyjna, stacja paliw;

Energia elektryczna, sieć ciepłownicza, gaz, światłowód, sieć telekomunikacyjna.

Sieć gazowa (g100),
sieć ciepłownicza,
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna (ks200), kanalizacja deszczowa (kd 300),
sieć elektroenergetyczna

Prywatny właściciel

Domator Sp. z o.o. w Koninie

sekretariat@domo24.pl, tel. 691 999 061

Częściowo

Magazyn do wynajęcia

Lokalizacja

Powierzchnia Opis, przeznaczenie Właściciel

Konin- Maliniec,

ul. Przemysłow 85

Powierzchnia całkowita: 2000 m2 / magazyn można podzielić na trzy mniejsze o powierzchni ok 620 m2 Do najmu część magazynowa znajdująca się na 2 poziomie.

Magazyn posiada dostęp do dwóch wind towarowo- osobowych o udźwigu 1600 kg każda

Chemat Sp. z o.o.

Email: m.cieslak@popchemat.pl

Telefon: 601191477