konin facebook

Tereny prywatne

Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie aktywnie pszukuje nowych terenów inwestycyjnych, które mogłyby zwiększyć potencjał inwestycyjny i gospodarczy Miasta. W tym celu zwraca się do włascicieli i współwłaścicieli terenów, które w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę usługową, produkcyjną oraz aktywizację gospodarczą z zapytaniem, czy ich działki można promować, jako tereny inwestycyjne. Poniżej prezentujemy nieruchomości, których właściciele wyrazili zgodę na promocję ich działek.

 

Lokalizacja Powierzchnia Przeznaczenie w MPZP Uzbrojenie terenu Właściciel Istniejąca zabudowa
Konin - ul. Sulańska 93,1745 ha Tereny przemysłowe, bazy, składy, hurtownie, magazyny, usługi Gaz, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna Prywatny właściciel Nie
Konin - ul. Zakładowa 17,8555 ha Tereny aktywizacji gospodarczej Media w pobliżu  Prywatni właściciele Nie
Konin - Pawłówek  16,7322 ha Tereny produkcji przemysłowej, usług, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Media w pobliżu Prywatni właściciele Nie
Konin- Czarków  1,4426 ha Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wraz z zabudową usługową Energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz w pobliżu granicy działki Prywatny właściciel Częściowo
Konin - Niesłusz 0,81 ha Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług Energia elektryczna, woda, gaz, światłowód, Prywatny właściciel Tak

Konin - Międzylesie (działka 545/1)

2,5981 ha Tereny aktywizacji gospodarczej Media w pobliżu Prywatny właściciel Nie

Konin - Glinka (działka 49/20)

0,8117 ha Tereny aktywizacji gospodarczej Media w pobliżu Prywatny właściciel Częściowo

Konin - Starówka (działka 511/24, 512/4, 512/5

2,7395 ha Teren zabudowy usługowej Gaz, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna Prywatny właściciel

Częściowo

teren "Targowiska przy ul. Wodnej"

Konin Maliniec - 305/1, 305/2

Konin Niesłusz - 568/13, 568/14

1,6346 ha

 

8,0584 ha

 

Tereny obiektów przemysłowych, składów, magazynów, usług - 1P/U

Funkcja  podstawowa: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zabudowa usługowa (w tym usługi hotelarskie, gastronomiczne), funkcja uzupełniająca: zabudowa magazynowa, biurowa, administracyjna, stacja paliw;

 

 

Energia elektryczna, sieć ciepłownicza, gaz, światłowód, sieć telekomunikacyjna.

Sieć gazowa,
sieć ciepłownicza,
sieć wodociągowa,
sieć kanalizacyjna,
sieć elektroenergetyczna

Prywatny właściciel Częściowo