konin facebook

Informacja dla przedsiębiorców w sprawie zmian w obsłudze CEIDG

W związku z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii informujemy, iż od grudnia 2021 r. nastąpi całkowite przeniesienie usług elektronicznych dla przedsiębiorców ze strony ceidg.gov.pl na serwis Biznes.gov.pl. Już teraz usługi: założenia, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia oraz zamknięcia jednoosobowej działalności gospodarczej dostępne są pod adresem: Biznes.gov.pl/wniosek-ceidg.

Dane przedsiębiorców, złożone wnioski i operacje na wpisie CEIDG będą dostępne dla firm po zalogowaniu w portalu Biznes.gov.pl w zakładce Konto Przedsiębiorcy. Dodatkowo od października br. przedsiębiorcy mają możliwość założenia adresu do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy, który w przyszłości usprawni wymianę korespondencji z urzędami. 

Zwracamy również uwagę na nowe wzory formularzy i zaświadczeń CEIDG, które już wkrótce wejdą w życie. Przedsiębiorcy chcący złożyć wnioski CEIDG w wersji papierowej w wybranym przez siebie urzędzie gminy, proszeni są o stosowanie ich aktualnych wersji, które można pobrać wraz z ich instrukcjami wypełnienia ze strony Biznes.gov.pl/ceidg.  

Ponadto na podstawie komunikatu Ministerstwa Rozwoju i Technologii informujemy, że od 13.12.2021 r. zacznie obowiązywać nowy wzór formularza CEIDG-1 oraz jego załączników: CEIDG-MW, CEIDG-RD, CEIDG-RB, CEIDG-S.C., CEIDG-PN,  CEIDG-POPR, CEIDG-ZS. Dlatego prosimy zwrócić uwagę, aby od tej daty wszystkie wnioski o założenie, zmianę danych, zawieszenie, wznowienie oraz zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej składane były wyłącznie na drukach CEIDG w wersji  2.1.0.

W wobec powyższego formularze CEIDG składane w wybranym urzędzie gminy/miasta w wersji 1.8.9 będą przyjmowane najpóźniej do 10.12.2021 r. Jednocześnie wnioski semionline (wnioski robocze przygotowane poprzez platformę Biznes.gov.pl oznaczone jako „podpisz w urzędzie” w ciągu 7 dni), które nie będą potwierdzone do 10.12.2021 r., zostaną usunięte z systemu.

Informujemy także, iż od 13.12.2021 r. w związku z likwidacją od 01.01.2022 r. prawa do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, nie będzie możliwości dokonania takiego zgłoszenia wraz z formularzem CEIDG-1. Przedsiębiorców chcących rozliczać się w formie karty podatkowej prosimy o składanie formularzy PIT-16 wyłącznie we właściwym Urzędzie Skarbowym, bądź też przez portal podatkowy www.podatki.gov.pl, najpóźniej do końca 2021 r.