konin facebook

Finał Kampanii dla młodzieży „Być przedsiębiorcą”

28 października 2022 r. odbył się finał Kampanii dla młodzieży „Być przedsiębiorcą”. Uczniowie z konińskich szkół średnich zaprezentowali pomysł na swój innowacyjny biznes. 

Wydarzenie poprzedziły dwudniowe warsztaty, podczas których pod okiem wykwalifikowanych trenerów młodzież pracowała nad własnym pomysłem. W finale pomysły biznesowe oceniane były przez 4-osobowe jury, w skład którego wchodzili: z-ca Prezydenta ds. Społecznych, przedstawiciela Instytutu Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (Startup Academy) i firmy Kwiaciarnia „Chata w Kwiatach” oraz przedstawiciela Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.  

Najwyższą liczbę punktów otrzymał projekt pn. „Nie ma nudy” dotyczący organizacji czasu wolnego dla rodziców z dziećmi, który został zaprezentowany przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego. 

Drugie miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące z pomysłem na produkcję i sprzedaż granulatu parafinowego oraz plastikowego z recyklingu. Projekt pn. „Recandellam”. 

Miejsce trzecie przypadło uczniom z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych za pomysł na firmę RecoSource, zajmującą się odzyskiem elektrośmieci i wyodrębnianiem z nich surowców wtórnych takich jak metale szlachetne.  

Finał zakończył się krótką prelekcją pn. „Przedsiębiorca – kto to jest?”, który zaprezentował przedstawiciel Instytutu Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie.