konin facebook

Aktualności

03-10-2017

PARP wesprze przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje program dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którego celem jest uzyskanie wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R. Program skierowany jest dla firm działających w średnich miastach, takich jak Konin.

czytaj więcej
20-02-2018

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

Jak podaje PAP, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy rozszerzający Specjalną Strefę Ekonomiczną na całą Polskę

czytaj więcej
11-07-2017

Umowa podpisana. Konin czeka na rowery i autobusy

Wypożyczalnie rowerów miejskich, stacje przesiadkowe, dodatkowe kilometry dróg rowerowych w Koninie oraz osiem nowych, niskoemisyjnych autobusów – to już niebawem wymierny efekt podpisanej 10 lipca umowy. Uroczystość z udziałem prezydenta Józefa Nowickiego marszałka Marka Woźniaka odbyła się w Poznaniu.

czytaj więcej
16-10-2018

Tereny inwestycyjne Konina na targach w Monachium

Międzynarodowe Targi Inwestycyjne i Nieruchomości Komercyjnych Expo Real za nami. Podczas tegorocznego wydarzenia promowano także tereny inwestycyjne Konina.

czytaj więcej
10-03-2017

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

czytaj więcej
10-03-2017

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informujemy iż Instytucje Państwa, w tym Ministerstwo Rozwoju, realizując Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, podejmują działania zmierzające do poprawy jakości stanowionego prawa i jego stosowania, zwiększenia efektywności funkcjonowania instytucji publicznych, a także większego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu państwem i komunikacji z przedsiębiorcami.

czytaj więcej
14-11-2018

Przedsiębiorcy poznawali tajniki budowy wizerunku firmy

W dniu 13 listopada w konińskim Ratuszu odbyło się kolejne w tym roku, bezpłatne szkolenie skierowane do przedsiębiorców i ich pracowników. Tym razem w dotyczyło ono budowania wizerunku firmy. Poruszono na nim takie zagadnienia jak: czym jest wizerunek firmy i jak wpływa na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne firmy, znaczenie wizerunku firmy dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku, proces budowania strategii wizerunkowej, narzędzia wykorzystywane do budowania wizerunku firmy na rynku oraz promowanie wizerunku firmy wśród klientów, pracowników, dostawców.

czytaj więcej
21-07-2017

Przedsiębiorcy się szkolili

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców naszego miasta i regionu za nami. Uczestniczyło w nim trzydzieści osób, w tym nowo zarejestrowani przedsiębiorcy i ci, którzy w najbliższym czasie zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą.

czytaj więcej
18-09-2017

III Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki

6 października 2017 r. po raz trzeci Miasto Konin organizuje Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki. W tym roku tematem przewodnim Forum jest partnerstwo publiczno – prywatne jako szansa na rozwój współpracy lokalnych firm z samorządem terytorialnym.

czytaj więcej
17-05-2018

Komunikat dla przedsiębiorców - brak numeru PESEL w CEIDG

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, wpis zostanie z niej wykreślony.

czytaj więcej