PARP wesprze przedsiębiorców

W ramach programu Inteligentny Rozwój, PARP  oferuje około dwudziestu milionów złotych dofinansowania na realizację projektu, którego celem będzie wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów czy usług. - Można tez uzyskać dofianansowanie na na eksperymarntalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Wspieramy projekty o wartości od pięciu milionów złotych - informuje Patrycja Klarecka, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. - Celem prowadzonej przez nas kamapanii jest dotarcie z ofertą do jak największej liczby mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogliby skorzystać z działania - dodaje.

Wszystkie informacje na temat działania można znaleźć na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek/poddzialanie-3-2-1-badania-na-rynek  Pytań i odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości skorzystania z działania udzieli Informatorium PARP: info@parp.gov.pl tel.: 801 33 22 02; 22 432 89 91-3