Zaproszenie do tworzenia wspólnych mechanizmów pobudzania przedsiębiorczości w Koninie

Przed Miastem Konin kolejne ważne wyzwanie, jakim jest wypracowanie nowych narzędzi wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w naszym mieście. Obecnie dobiega końca realizacja Programu Wspierania Przedsiębiorczości funkcjonującego w latach 2017-2019. W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnych spotkań, których celem będzie wypracowanie kierunków działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w naszym mieście

Program spotkań:

9 lipca 2019 r. - Warsztat Wprowadzający, którego celem będzie określenie ram funkcjonowania projektu, identyfikacja wizji, kluczowych ograniczeń, analiza dotychczasowych doświadczeń, określenie kluczowych wyzwań związanych z realizacją działań na rzecz przedsiębiorczości.

Miejsce: ul. Wiosny Ludów 6, Konin, Sala Ratuszowa
Godzina: 9.00 – 15.00

6 - 7 sierpnia 2019 r. - 2-dniowe warsztaty projektowania usług. Ich celem będzie wypracowanie propozycji działań dedykowanych wsparciu przedsiębiorców. Warsztaty prowadzone będą w oparciu o metodykę service design.

Miejsce: ul. Wiosny Ludów 6, Konin, Sala Ratuszowa
Godzina: 9.00 – 15.00

Dodatkowo między spotkaniami grupowymi przeprowadzane będą wywiady z przedsiębiorcami, a wyciągnięte z ich analizy wnioski stanowić będą punkt wyjścia do projektowania nowych usług i rozwiązań.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnej pracy nad programem, do wnoszenia swoich pomysłów i propozycji działań, które pozytywnie wpłyną na sytuację gospodarczą  naszego miasta.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o zgłoszenie swojej obecności na adres: mariusz.piotrowski@konin.um.gov.pl lub  marlena.tulejko-nozewska@konin.um.gov.pl bądź telefonicznie: 63 240 11 01 lub 63 240 12 79.

W załączeniu diagnoza statystyczna naszego miasta.

Photo by rawpixel.com from Pexels