Współpraca się opłaca

Tematy poruszane podczas Forum skupiały się na kwestiach związanych z współpracą partnerów prywatnych z sektorem publicznym, gdyż hasłem tegorocznego wydarzenia było „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój współpracy lokalnych firm z samorządem terytorialnym”. Forum rozpoczęło się prezentacją pod tytułem „Z kim i po co – lokalna współpraca firm z samorządem terytorialnym”, którą przedstawił dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju – Paweł Szaciłło.
W dalszej części zaproszeni goście z Miasta Płocka, Miasta Oława, Gminy Solec-Zdrój oraz Miasta Wrocław przedstawili inwestycje, które zostały zrealizowane w ich miastach, gminie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Gościem specjalnym wydarzenia był Marek Stelmaszak – współzałożyciel firmy Brian Tracy International Polska. W swoim wystąpieniu pod tytułem „Sprawdzone narzędzia do zwiększenia efektywności sprzedaży” mówił przede wszystkim o silnych związkach sprzedażowych i ich wpływie na efektywność sprzedaży, o czynnikach mających wpływ na sukces w sprzedaży, elementach składowych dobrego sprzedawcy, a także jak zwiększyć efekty procesu sprzedaży.

Forum było również okazją do zaprezentowania oferty inwestycyjnej Miasta Konina, którą przedstawił Roman  Karbowy, kierownik Wydziału Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie.

Forum jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym raz w roku z myślą
o nawiązywaniu i pogłębianiu kontaktów między przedsiębiorcami a jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami otoczenia biznesu.