konin facebook

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenie

Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców  (do 5 000 zł) będzie umarzana z urzędu bez konieczności składania wniosku o umorzenie. 

Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Nadmieniamy, że mikroprzedsiębiorcy którzy nie spełnią warunku umorzenia (§ 3 umowy) zostaną poinformowani
o prowadzonym postępowaniu w sprawie zwrotu pożyczki.