Szkolenie z ochrony danych osobowych

Celem spotkania będzie przekazanie informacji dotyczących prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo uczestnikom spotkania zostanie przekazany harmonogramu planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tys. euro przez Miasto Konin i spółki miejskie.

·         Szkolenie poprowadzi Pan Sebastian Strzech – Prezes firmy CompNet Sp. z o.o.

·         Termin i miejsce szkolenia: 12 czerwca 2019 r., godzina 09.30 – 13.30,  
ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie (Ratusz), I piętro.

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie telefoniczne
(063 240 12 79) lub mailowe (marlena.tulejko-nozewska@konin.um.gov.pl) do dni 10 czerwca 2019 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przed szkoleniem otrzymają Państwo mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Photo by rawpixel.com from Pexels