Szansa na Twój rozwój

To wyjątkowa okazja na zdobycie cennego know-how, szczególne dla młodych przedsiębiorców. Organizaotrzy będą chcieli usłyszeć opinie uczestników na tematy ważne dla konińskich przedsiębiorców i przedsiębiorczyń – mikro, małych i średnich firm, tych dopiero startujących, i tych, które od wielu lat budują krajobraz gospodarczy naszego subregionu. Konin Business Meeting to jednak coś więcej niż wyjątkowe wystąpienia prelegentów!
Po części konferencyjnej zapraszamy Państwa do budowania sieci kontaktów w niezobowiązującej atmosferze przy profesjonalnie przygotowanych punktach networkingowych. - Jesteśmy przekonani, że 4 kwietnia 2019 rozpocznie się współpraca, która kiedyś zaowocuje nową firmą z regionu konińskiego na polskiej liście top 100. Chcemy, aby nasze środowisko gospodarcze integrowało się wokół ważnych dla nas spraw, aby Konin i subregion koniński były miejscem działania nowocześnie zarządzanych, konkurencyjnych firm. Ta konferencja to kolejny, ale nie ostatni, krok w tym kierunku, zapraszamy serdecznie do udziału - informują organizatorzy.