konin facebook

Ścieżka dla rowerów przy stadionie

W ramach jednego z zadań „Przebudowy systemu ciepłowniczego Miasta Konina” przebudowana została sieć ciepłownicza na wyspie Pociejewo. Napowietrzna sieć ciepłownicza została zastąpiona siecią preizolowaną (podziemną). Podczas realizacji robót wykonawca, na potrzeby budowy, zajął m.in. chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż drogi wyjazdowej z konińskiej giełdy równoległej do Trasy Warszawskiej. W ramach prac odtworzeniowych, na podstawie wniosku „Rowerowego Konina” i przy wsparciu prezydenta Konina, doszło do porozumienia wykonawcy robót - firmy ENERGOTERM z Torunia, Zarządu Dróg Miejskich w Koninie oraz MPEC – Konin sp. z o.o., czego efektem jest odcinek ścieżki rowerowej wykonany wcześniej z kostki brukowej zastąpionej nawierzchnią asfaltową.

Ponadto przebieg ścieżki na wysokości przystanku autobusowego przy stadionie miejskim został zmieniony i przeprowadzony za wiatą przystanku.

Rozwiązanie to znacznie poprawia bezpieczeństwo użytkowników oraz ułatwia ruch rowerowy na tym odcinku. Unikamy bowiem kolizji jednośladów z pasażerami komunikacji miejskiej czekającymi na przystanku na autobus.