Przedstawiciele USA spotkają się z polskim biznesem

Przedstawiciele GRP, którzy w maju 2019 r. przylecą do Polski, chcieliby spotkać się z firmami zdecydowanie poszukującymi możliwości wejścia na rynek amerykański w celu szczegółowego przedyskutowania możliwości biznesowych oferowanych przez stan Virginia.

Organizacja GRP szczególnie zainteresowana jest spotkaniami z firmami operującymi w następujących branżach (chociaż inne branże również proszone są o zgłoszenia):
usługi dla przedsiębiorstw
technologie informatyczne (IT)
finanse i ubezpieczenia
biotechnologia
łańcuchy dostaw (logistyka)
zaawansowana produkcja oraz
żywność i napoje.

Prosimy o szersze zapoznanie się z załączoną informacją o GRP i regionie stolicy Virginii – Richmond i kontakt z Działem Ekspansji Zagranicznej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Koordynatorem wizyty jest Krajowa Izba Gospodarcza.