konin facebook

Przedsiębiorcą być

Podczas gali finałowej przedstawiciele 8 szkół średnich zaprezentowali pomysł na sklep internetowy, opracowany podczas warsztatów pn. Startup Shaker. Koncepcje biznesowe podczas finału oceniane były przez trzech konińskich przedsiębiorców.

1.      Alicja Miastkowska – właścicielka Galerii Kwiatowej „Zaczarowany Ogród”

2.      Michał Różycki – Prezes Zarządu „Chartari” Sp. z o. o.

3.      Jerzy Rychlewski – Prezes Zarządu „Flow Consulting” Sp. z o.o. 

Podczas gali również krótkie wystąpienie pt. „Jak zmienić pasję w biznes” zaprezentował prezes STARTUP Academy – Michał Misztal.

Finał kampanii poprzedzony został zespołowymi warsztatami ekonomicznymi pn. Startup Shaker. Uczniowie szkół średnich pracowali w 6-osobowych zespołach pod okiem trenerów oraz nauczycieli. Podczas warsztatów zespoły kreowały pomysł, dopracowały koncepcję, stworzyły persony swoich klientów i kanwę pomysłu biznesowego za pomocą szablonu Business Model Canvas, opracowały koncepcję sklepu internetowego. Praca nad modelem biznesowym trwała 2 dni, a podczas gali przedstawiciele zespołów zaprezentowali pomysły podczas 3 - minutowego wystąpienia. Jury najwyżej oceniło pomysł Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica pn. E-FULGUR. Drugie miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ze sklepem internetowym PET CHARGE. Trzecie miejsce zajęli reprezentanci Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego z pomysłem SHOES ECO DESIGN.

Ponadto w kampanii rywalizowały zespoły z I liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki, Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie, Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida.

Kampanię uświetnił występ Teatru Improwizującego „Klancyk”.

Kampania informacyjno-promocyjna Być przedsiębiorcą organizowana jest w ramach  Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019.