Pomóż skutecznie przedsiębiorcom w czasie epidemii!

Chcesz skutecznie wspierać przedsiębiorców w tym trudnym dla wszystkich czasie?

Dowiedz się, ile spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorca jest w stanie załatwić online oraz gdzie powinien szukać pomocy.


Zapraszamy na WEBINAR, który odbędzie się 29.04.2020 r. o godz. 9.00


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
Udział w webinarze jest BEZPŁATNY, uczestników obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc ograniczona!
ZAPISZ SIĘ


Szczegółowe informacje oraz program webinaru dostępne na stronie: Akademia.biznes.gov.pl

[ zakładka SZKOLENIA *  --*  -* WEBINARY   --*  -*  ZAPISZ SIĘ ]
tel. 61 666 48 01 I e-mail gov@ilim.poznan.pl

1. Ministerstwo Rozwoju oraz Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania realizują projekt pt.:  „Konto przedsiębiorcy - usługi online dla firm w jednym miejscu”*. Jego efektem będzie zintegrowana platforma, która połączy usługi rejestru CEIDG z serwisem Biznes.gov.pl. W ramach projektu realizowane są szkolenia, seminaria i webinary, poświęcone tematyce połączenia serwisów, które stworzą centralne miejsce dla przedsiębiorców, chcących załatwiać sprawy firmowe przez internet.
W związku z realizacją projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informujemy, że:   1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 2629000, kancelaria.mpit@mpit.gov.pl.
2.    Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
4.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz udziału Pani/Pana w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”.
5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7.    Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
8.    Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w organizowanych szkoleniach.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz prawo do sprzeciwu.
10.    Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


[1] http://odoo.ilim.poznan.pl:8069/r/Mz1/m/807972

[2] http://odoo.ilim.poznan.pl:8069/r/Pbv/m/807972