O podatku VAT dla przedsiębiorców

Szkolenie odbędzie się 18 października w godzinach 9.30 - 15.30 w sali sesyjnej konińskiego ratusza przy ulicy Wiosny Ludów 6. Spotkanie skierowane jest głownie do przedsiębiorców i ich pracowników. Szkolenie będzie obejmowało następujący zakres tematyczny:

1. Kto jest podatnikiem?

2. Wykreślenie podatników z rejestru czynnych podatników VAT i ryzyka z tym związane.

3. Przedmiot opodatkowania – ogólne zasady oraz przegląd problemów.

4. Zasady powstawania obowiązku podatkowego – najczęstsze wątpliwości interpretacyjne oraz praktyka organów.

5. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT .

6. Refakturowanie faktur z uwzględnieniem najnowszych zmian i praktyki organów skarbowych.

7. Zasady rozliczania podatku.

8. Zasady zwrotu podatku VAT w najnowszych nowelizacjach podatku VAT.

9. Sankcje w podatku VAT.

10. Fiskalizowanie obrotu za pomocą kas rejestrujących.

Szkolenie zrealizowane będzie przez firmę ApexNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Poprowadzi je Dagmara Rutkowska, radca prawny, doradca podatkowy, uczestniczka wielu podatkowych procesów optymalizacyjnych, posiadająca dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej firm.

Zgłoszenia na szkolenie prowadzone są telefonicznie pod numerem  +48 63 240 11 61 lub pocztą
e-mail: izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl w terminie do 13 października 2017 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szkolenie organizowane jest w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019.