konin facebook

Farma fotowoltaiczna rośnie

Mimo że do zakończenia inwestycji pozostał jeszcze rok, to na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie lewobrzeżnej oczyszczalni Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji prace są kontynuowane zgodnie z harmonogramem.

W tej chwili nadal priorytetem jest okablowanie całego systemu, złożonego z ponad 6,5 tys. elementów, ustawienie odpowiednich urządzeń, zadbanie o połączenia każdego z szeregów paneli.

Przypomnijmy że farma fotowoltaiczna to: 2,18 MW - łączna moc 6615 paneli, 330 Wp - moc znamionowa jednego modułu fotowoltaicznego, 30 inwerterów o mocy 60 kW każdy, 1523 Mg CO₂/rok - redukcja dwutlenku węgla,  9,8 mln zł - koszt całkowity projektu,  8,3 MLN zł - kwota dofinansowania z NFOŚiGW, 3,0 mln zł - uniknięte koszty emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych.