konin facebook

Studenci wiedzą jak promować miasto

Akademię Młodej Przedsiębiorczości zorganizowało Miasto Konin wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie oraz Konińską Izbą Gospodarczą. W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia i warsztaty dla studentów o tematyce: rola instytucji wsparcia biznesu w Koninie, planowanie strategiczne w jednostkach samorządowych i podmiotach gospodarczych, sztuka autoprezentacji, wystąpienia publiczne, wsparcie finansowe na start, czy procedura zakładania działalności gospodarczej w świetle nowych przepisów prawnych. Uczestnicy akademii odbyli także dwie wizyty studyjne w konińskich firmach: Hortimex Plus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz Blues Hostel w celu nabycia praktycznych umiejętności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkolenia prowadzone były przez przedstawicieli konińskich instytucji oraz przedsiębiorców.

W ramach Akademii obył się także konkurs dla studentów polegający na przygotowaniu w trzyosobowych zespołach i przedstawieniu prezentacji przed komisją konkursową. Temat pracy związany był z promocją gospodarczą i kulturalną naszego miasta. Zwycięzcami konkursu zostali: Martyna Kozłowska, Kinga Świerczewska i Mikołaj Kamiński. Nagrodą dla zwycięzców konkursu jest dwudniowe szkolenie z zakresu Asertywność i obrona przed manipulacjami wraz z noclegiem i wyżywieniem w Warszawie.